دکتر محمدتقی آشوبی،وزارت بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی گیلان Archives - صفیر گیلان
دیدار رؤسای پیشین دانشگاه علوم پزشکی گیلان با دکتر آشوبی 27 دی 1401
در راستای توسعه مشارکت صورت گرفت؛

دیدار رؤسای پیشین دانشگاه علوم پزشکی گیلان با دکتر آشوبی

در راستای توسعه مشارکت، برقراری عدالت و ارتقای نظام سلامت در استان گیلان رؤسای پیشین دانشگاه علوم پزشکی گیلان با دکتر آشوبی سرپرست جدید دانشگاه دیدار و گفتگو کردند.