دکتر محمد تقی اشوبی،وزیر بهداشت،سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان،جراح عمومی،دکتر بالو، Archives - صفیر گیلان
آشوبی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان شد 21 دی 1401
با حکم وزیر بهداشت؛

آشوبی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان شد

دکتر بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی دکتر محمدتقی آشوبی را به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان منصوب کرد.