دکتر مسعود نوروزی-کرونا-سفیران سلامت -غربالگری کرونایی-جمعیت گیلان-طرح شهید سلیمانی -سالمندان Archives - صفیر گیلان
غربالگری کرونایی ۹۰ درصد جمعیت گیلان/ سالمندان آسیب پذیرترین قشر در کرونا 06 بهمن 1399

غربالگری کرونایی ۹۰ درصد جمعیت گیلان/ سالمندان آسیب پذیرترین قشر در کرونا

 معاون فنی علوم پزشکی گیلان، با بیان اینکه در مرحله نخست طرح شهید سلیمانی ۹۰ درصد جمعیت گیلان غربالگری شدند، تصریح کرد: با توجه به موفقیت مرحله نخست، مرحله دوم را نیز با استفاده از امکانات دانشگاه علوم پزشکی استان آغاز کردیم.