دکتر مصطفی سالاری- بازنشستگان تامین اجتماعی- متناسب سازی Archives - صفیر گیلان
مستمری فروردین بازنشستگان تامین اجتماعی با اعمال توأمان مرحله دوم متناسب سازی و افزایش سال جدید پرداخت می گردد 15 فروردین 1400
سالاری

مستمری فروردین بازنشستگان تامین اجتماعی با اعمال توأمان مرحله دوم متناسب سازی و افزایش سال جدید پرداخت می گردد

جزییات مرحله دوم متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی توسط دکتر سالاری مدیرعامل این سازمان تشریح شد .