دکتر مصطفی گل شکن،دکتر قنبرزاده،دانشگاه علوم پزشکی گیلان ،بیمارستان امام خمینی (ره) Archives - صفیر گیلان
بازدید معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از ساختمان جدید بیمارستان امام خمینی (ره)صومعه سرا 16 بهمن 1402
ارتقاء سطح خدمات بهداشت و درمان در منطقه غرب گیلان،

بازدید معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از ساختمان جدید بیمارستان امام خمینی (ره)صومعه سرا

صفیر گیلان/معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از بیمارستان امام خمینی(ره) صومعه سرا بازدید به عمل آورد