دکتر مهدی مقدم،شبکه بهداشت و درمان،شهرستان صومعه سرا،دانشگاه علوم پزشکی گیلان Archives - صفیر گیلان
دکتر مهدی مقدم راد به عنوان سرپرست مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان صومعه‌سرا منصوب شد 23 اسفند 1401
طی حکمی از سوی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان،

دکتر مهدی مقدم راد به عنوان سرپرست مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان صومعه‌سرا منصوب شد

طی حکمی از سوی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر مهدی مقدم راد به عنوان سرپرست مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان صومعه‌سرا منصوب شد