دکتر نسیبه یوسفیان،آرایشی ، داروهای مکملبهداشتی،معاون غذا و دارو ،دانشگاه علوم پزشکی گیلان،قاچاق کالا Archives - صفیر گیلان
۶۲ قلم کالاهای قاچاق و غیر قابل مصرف در رشت امحا شد 28 فروردین 1402
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان خبر داد؛

۶۲ قلم کالاهای قاچاق و غیر قابل مصرف در رشت امحا شد

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان از امحا ۶۲ قلم کالاهای قاچاق و غیر قابل مصرف در رشت، خبر داد.