دکتر نصراله کوهستانی،رفاه،مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان فومن،شاخصه سلامت،اداره ورزش و جوانان Archives - صفیر گیلان
داشتن رفاه کامل جسمانی ، اجتماعی و روانی شاخصه سلامت است 16 مهر 1402
مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان فومن گفت:

داشتن رفاه کامل جسمانی ، اجتماعی و روانی شاخصه سلامت است

اختصاصی/صفیر گیلان؛رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان فومن سلامت افراد جامعه را یک امر مهم خواند و گفت: سلامت به معنی نبود بیماری نیست بلکه رفاه کامل جسمی ، روانی و،اجتماعی و معنوی است.