دکل جدید سایت همراه اول، همراه اول،بتن ریزی ، فوندانسیون،شهرستان رودسر Archives - صفیر گیلان
اجرای عملیات بتن ریزی فوندانسیون جهت نصب دکل جدید سایت همراه اول در روستای بلترک شهرستان رودسر 30 فروردین 1401
با افزایش نیاز مناطق محروم به اینترنت

اجرای عملیات بتن ریزی فوندانسیون جهت نصب دکل جدید سایت همراه اول در روستای بلترک شهرستان رودسر

صفیر گیلان؛اجرای عملیات بتن ریزی فوندانسیون جهت نصب دکل جدید سایت همراه اول در روستای بلترک شهرستان رودسر اقدام نمود