دیالیز ،بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) رودبار،دانشگاه علوم پزشکی گیلان، Archives - صفیر گیلان
اختصاص چهار دستگاه دیالیز به بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) رودبار 28 تیر 1401
با تامین اعتبار از سوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

اختصاص چهار دستگاه دیالیز به بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) رودبار

صفیر گیلان؛با تامین اعتبار از سوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، چهار دستگاه دیالیز به بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) رودبار تخصیص یافت.