دیرکل تامین اجتماعی گیلان، بیمه تامین اجتماعی،پیامک جعلی Archives - صفیر گیلان
ارسال پیامک جعلی در خصوص بیمه تامین اجتماعی 14 بهمن 1401
مدیرکل تامین اجتماعی گیلان خبر داد؛

ارسال پیامک جعلی در خصوص بیمه تامین اجتماعی

حسین نژاد گفت: این پیامک ها علاوه بر سامانه مخابراتی گیلان، به تدریج به شماره های همراه دیگر هم وطنان در استان های مختلف ارسال شد که محتوای جعلی آن به مردم اطلاع رسانی شده است.