دیپلماسی شهری بندر کیاشهر،شهرداری بندر کیاشهر،در پژوهشکده گیلان‌شناسی دانشگاه گیلان،سید محمد علی ثابت قدم،شهردار کیاشهر Archives - صفیر گیلان
اولین نشست تخصصی دیپلماسی شهری بندر کیاشهر برگزار شد 11 اردیبهشت 1402
در پژوهشکده گیلان‌شناسی دانشگاه گیلان،

اولین نشست تخصصی دیپلماسی شهری بندر کیاشهر برگزار شد

«مرتضی عاطفی» شهردار بندر کیاشهر، با اشاره به اینکه بندرکیاشهر دارای پتانسیل‌های بی‌نظیری در حوزه گردشگری است، تصریح کرد:یکی از ابزارهای دیپلماسی شهری، ایجاد پیوند «خواهرخواندگی» شهری است و در این راستا شهرها برای ارتقاء جایگاه خود در سطوح ملی و بین‌المللی و کسب منافع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای شهرهای خود از «دیپلماسی شهری» استفاده می‌کنند.