رئیسی ،رئیس جمهور ایران، انتخابات ۱۴۰۰،شمارش آرای سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری Archives - صفیر گیلان
«رئیسی» هشتمین رئیس جمهور ایران شد 29 خرداد 1400
نتایج آرای انتخابات ۱۴۰۰

«رئیسی» هشتمین رئیس جمهور ایران شد

اولین نتایج رسمی شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد.