رئیس اتاق بازرگانی گیلان ، سفر به روسیه، تجار داغستانی ، روابط تجاری گیلان و داغستان، رئیس اتاق بازرگانی داغستان ،گیلان Archives - صفیر گیلان
رئیس اتاق بازرگانی داغستان به گیلان دعوت شد 25 آذر 1402
به منظور تقویت روابط تجاری گیلان و داغستان؛

رئیس اتاق بازرگانی داغستان به گیلان دعوت شد

صفیر گیلان/رئیس اتاق بازرگانی گیلان در حاشیه سفر به روسیه در دیدار با مقامات و تجار داغستانی به منظور تقویت روابط تجاری گیلان و داغستان، رئیس اتاق بازرگانی داغستان را به گیلان دعوت کرد.