رئیس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه گیلان،مسابقات تفسیر عمومی قرآن در گیلان،مسابقات تفسیر،قرآن Archives - صفیر گیلان
 برگزاری مرحله کشوری مسابقات تفسیر عمومی قرآن کریم در گیلان 25 آذر 1400
رئیس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه گیلان،

 برگزاری مرحله کشوری مسابقات تفسیر عمومی قرآن کریم در گیلان

صفیر گیلان؛مرحله کشوری مسابقات تفسیر عمومی قرآن کریم همزمان با سراسر کشور در اداره کل اوقاف و امور خیریه گیلان نیز برگزار شد.