رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شفت ،آیینه کاری بقعه امامزاده اسحاق شفت،حمد پورپیر، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شفت Archives - صفیر گیلان
پیگیری آینه کاری صحن مقدس امامزاده اسحاق (ع) و رفع موانع حقوقی با تغییر پیمانکار 25 آذر 1402
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شفت خبر داد؛

پیگیری آینه کاری صحن مقدس امامزاده اسحاق (ع) و رفع موانع حقوقی با تغییر پیمانکار

صفیر گیلان/رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شفت گفت:پروژه آینه کاری صحن مقدس امامزاده اسحاق (ع) پیگیری و موانع حقوقی با تغییر پیمانکار رفع شده است.