رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان فومن،موقوفات،واقفین،وقف،اوقاف و امور خیریه فومن،حسن راستاد Archives - صفیر گیلان
اجرای ۹ میلیارد و ۵۶۵ میلیون ریال نیات واقفانه در فومن 10 مهر 1402
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان فومن،

اجرای ۹ میلیارد و ۵۶۵ میلیون ریال نیات واقفانه در فومن

صفیر گیلان ؛راستاد با بیان اینکه صدو  احکام  هیئت امنا بقا و مساجد در سال جدید، اولیه ۴۳ نفر و تمدیدی ۳۳ نفر بوده است گفت:کل اجرای نیات موقوفات ۹ میلیارد و ۵۶۵ میلیون ریال بوده است