رئیس اداره حفاظت محیط زیست رشت،برداشت شن،ماسه غیر مجاز Archives - صفیر گیلان
بازگرداندن ۳۰۰ تن ماسه غیر مجاز به نوار ساحلی رشت 27 تیر 1402
رئیس اداره حفاظت محیط زیست رشت،

بازگرداندن ۳۰۰ تن ماسه غیر مجاز به نوار ساحلی رشت

۳۰۰ تن ماسه بادی که غیر مجازبرداشت شده بود، با دستور قضایی به نوار ساحلی گیلان بازگشت.