رئیس اداره صمت شهرستان فومن، بازرسان،داروخانه ،ماسک،نظارت و بازرسی،احتکار،صفیر گیلان،پرونده تخلف Archives - صفیر گیلان
کشف ماسک های مخفی از داروخانه ای معتبر درفومن/ماسک نداریم؟! 05 اسفند 1398

کشف ماسک های مخفی از داروخانه ای معتبر درفومن/ماسک نداریم؟!

اختصاصی/صفیر گیلان،هاشمی رئیس اداره صمت شهرستان فومن با اشاره به اینکه در پی بازرسی بازرسان یک داروخانه در شهر فومن بدلیل مخفی نمودن ماسک و نصب برگه موجود نیست شناسایی شد گفت:با ورود بازرسان ماسک ها توقیف و صاحب امتیازبا پرونده تخلف اختفا وعدم عرضه به تعزیرات حکومتی معرفی شدند رئیس اداره صمت شهرستان فومن […]