رئیس اداره صمت فومن ،کشف لوازم یدکی، قاچاق Archives - صفیر گیلان
کشف انبار لوازم یدکی قاچاق به ارزش بیش از ۷۹۰ میلیون تومان/واحدهای صنفی متخلف فومن بیش از یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان جریمه شدند 02 آبان 1402
رئیس اداره صمت فومن:

کشف انبار لوازم یدکی قاچاق به ارزش بیش از ۷۹۰ میلیون تومان/واحدهای صنفی متخلف فومن بیش از یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان جریمه شدند

رئیس اداره صمت فومن از کشف لوازم یدکی قاچاق به ارزش بیش از۷۹۰میلیون تومان خبر داد.