رئیس اداره گاز لاهیجان - مشترک-جمال نیکویی-گاز لاهیجان- Archives - صفیر گیلان
اداره گاز لاهیجان به ۹۰ هزار مشترک گاز طبیعی خدمات ارائه می کند 18 آذر 1399

اداره گاز لاهیجان به ۹۰ هزار مشترک گاز طبیعی خدمات ارائه می کند

گازرسانی به لاهیجان در سال ۱۳۶۹ آغاز و در نیمه دوم سال۱۳۷۰عملیات تزریق گاز در شبکه شهری با موفقیت انجام شد و متعاقباً با نصب انشعابات مربوطه، در اردیبهشت ۱۳۷۱ اولین کنتورهای گاز طبیعی برای مشترکین در لاهیجان نصب شد.