رئیس جمهور،صفیر گیلان،صادق خرازی،وزیر بهداشت،منفجر،کامپیوتر ، Archives - صفیر گیلان
حرف‌های وزیر بهداشت را به کامپیوتر بدهید منفجر می شود 04 اردیبهشت 1400
صادق خرازی:

حرف‌های وزیر بهداشت را به کامپیوتر بدهید منفجر می شود

خرازی می گوید: من منتقد اداره کشور در پسابرجام هستم، ما در پسابرجام از ظرفیت‌های برجام استفاده نکردیم.