رئیس جمهورایران، دانشگاه تهران،دانشگاه،روز دانشجو،رئیسی در دانشگاه تهران،سیدابراهیم رئیسی، اعتراضات،آمریکایی‌ها ،۱۶ آذر Archives - صفیر گیلان
برخی توصیه کردند امروز دانشگاه نیایم و یا حداقل دانشگاه تهران نیایم / اعتراضات را باید شنید / اعتراض با اغتشاش فرق دارد / آمریکایی‌ها می‌خواهند اینجا سوریه و افغانستان شود 16 آذر 1401
رئیسی در دانشگاه تهران:

برخی توصیه کردند امروز دانشگاه نیایم و یا حداقل دانشگاه تهران نیایم / اعتراضات را باید شنید / اعتراض با اغتشاش فرق دارد / آمریکایی‌ها می‌خواهند اینجا سوریه و افغانستان شود

آیین گرامیداشت هفتادمین سالگرد روز دانشجو از دقایقی پیش با حضور سید ابراهیم رئیسی در تالار فردوسی دانشگاه تهران آغاز شد.