رئیس جهاد کشاورزی،شهرستان شفت، مکانیزاسیون،کشاورزان،تولید مرغ، Archives - صفیر گیلان
کشاورزی، مهم ترین توانمندی شهرستان شفت در راستای اشتغال زایی و افزایش تولید 20 شهریور 1396

کشاورزی، مهم ترین توانمندی شهرستان شفت در راستای اشتغال زایی و افزایش تولید

اختصاصی صفیر گیلان؛مجید جباری ثابت با اشاره به اینکه کل جمعیت فعال و بهره بردار کشاورز در شهرستان  ۱۶۵۷۵ نفر است گفت: اشتغال  ۹۷% جمعیت شهرستان طبق آمارها به کشاورزی  نشانه توانمندی شهرستان در بخش کشاورزی است .  جباری ثابت رئیس جهاد کشاورزی شهرستان شفت در جشن خرمن و سفال سنتی  با اشاره به اینکه […]