رئیس جهاد کشاورزی فومن،کشاورزان Archives - صفیر گیلان
شخم زمستانه در بیش از ۸۷۵۰ هکتار از شالیزارهای فومن /توزیع۲۱ تن بذر اصلاح شده هاشمی بین کشاورزان فومنی 22 اسفند 1395

شخم زمستانه در بیش از ۸۷۵۰ هکتار از شالیزارهای فومن /توزیع۲۱ تن بذر اصلاح شده هاشمی بین کشاورزان فومنی

به گزارش اختصاصی صفیر گیلان؛محمد رضا ابراهیم زاده رئیس جهاد کشاورزی فومن با اشاره به اینکه بیش از ۲۱تن بذر اصلاح شده هاشمی وخزر بین کشاورزان توزیع شده است گفت:در بیش از ۸۷۵۰ هکتار از شالیزارها شخم زمستانه انجام شده است. با اشاره به اینکه تاکنون دربیش از ۶۳درصداز شالیزارهای فومن شخم اول انجام گرفته […]