رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان ، بیمارستان های گیلان، وزارت بهداشت، Archives - صفیر گیلان
بهره‌گیری از روش اعتباربخشی در فعالیت درمانی و آموزشی از کارهای خوب وزارت بهداشت و درمان است/چشم‌انداز دانشگاه پیشه رو بودن به سمت‌وسوی دانشگاه‌های نسل سوم است/ 14 مرداد 1396

بهره‌گیری از روش اعتباربخشی در فعالیت درمانی و آموزشی از کارهای خوب وزارت بهداشت و درمان است/چشم‌انداز دانشگاه پیشه رو بودن به سمت‌وسوی دانشگاه‌های نسل سوم است/

به گزارش صفیر گیلان،رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان بابیان اینکه استانداردسازی بیمارستان‌ها به‌تنهایی کافی نیست گفت: چشم‌انداز دانشگاه پیشه رو بودن به سمت‌وسوی دانشگاه‌های نسل سوم است که کارآمدی در ارائه خدمات مستقیماً به کیفیت فعالیت‌ها و به نظارت و درمان است. به گزارش صفیر گیلان به نقل از فارس، شاهرخ یوسف زاده پیش از […]