رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان،سمپوزیوم علمی یک‌روزه،رئیس سمپوزیوم تخصصی ارتقای آموزش علوم پزشکی ، درمان،سلامت Archives - صفیر گیلان
اعضای سمپوزیوم به فناوری‌های نوین در درمان ازجمله پزشکی فرادقیق،توجه کنند 01 تیر 1402
رئیس سمپوزیوم تخصصی ارتقای آموزش علوم پزشکی تاکید کرد؛

اعضای سمپوزیوم به فناوری‌های نوین در درمان ازجمله پزشکی فرادقیق،توجه کنند

رئیس سمپوزیوم تخصصی ارتقای آموزش علوم پزشکی بر لزوم توجه اعضای سمپوزیوم به فناوری‌های نوین در درمان ازجمله پزشکی فرادقیق، اشاره کرد و افزود: برای پیاده‌سازی پزشکی فرادقیق به سطح بالایی از سواد سلامت از سوی بیماران نیاز است؛ بیمارانی که دیگر سوژه پزشکی نیستند بلکه خود از شرکای کلیدی فرایند دستیابی و نگهداری سلامت محسوب می‌شوند.