رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان،ضریب اشغال تخت،نبود توازن،ماماها،آمبولانس،دانشگاه علوم پزشکی گیلان، نشست شورای سلامت شهرستان شفت ،پزشکان متخصص،فرماندار شفت،نماینده فومن و شفت،سلامت محور Archives - صفیر گیلان
مهمترین چالش بیمارستان امام رضا(ع) شفت نبود توازن بین نیروی انسانی و ضریب اشغال تختهاست 07 خرداد 1402
دکتر آشوبی در نشست شورای سلامت شهرستان شفت خبر داد:

مهمترین چالش بیمارستان امام رضا(ع) شفت نبود توازن بین نیروی انسانی و ضریب اشغال تختهاست

دکتر محمدتقی آشوبی – رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در این نشست با اشاره به نبود توازن بین نیروی انسانی و ضریب اشغال تخت در بیمارستان امام رضا(ع) شفت، اظهار کرد: باتوجه به پایین بود ضریب اشغال تخت در بیمارستان امام رضا(ع) بایستی در پی ایجاد توازن در این خصوص باشیم.