رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دانشگاه علوم پزشکی گیلان،معیشت پرستاران،پرستاران: Archives - صفیر گیلان
با پرداخت رقم فعلی، معیشت پرستاران ما به‌سختی می‌گذرد 29 آبان 1402
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان:

با پرداخت رقم فعلی، معیشت پرستاران ما به‌سختی می‌گذرد

صفیر گیلان ،دکتر آشوبی با اشاره به دریافت حقوق ناکافی پرستاران متناسب با تلاش‌ها و زحماتشان، افزود: با پرداخت رقم فعلی، معیشت پرستاران ما به‌سختی می‌گذرد.