رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، مسمومیت های رضوانشهر،دانشگاه علوم پزشکی گیلان ،مسمومبت Archives - صفیر گیلان
افزایش شمار مسمومیت های رضوانشهر به ۲۶۰ تن؛بررسی کلر باقی مانده در آب 10 تیر 1403
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان خبر داد:

افزایش شمار مسمومیت های رضوانشهر به ۲۶۰ تن؛بررسی کلر باقی مانده در آب

صفیر گیلان ؛رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان از افزایش شمار مسمومیت های رضوانشهر به ۲۶۰ تن خبر داد و گفت: همه مراجعان پس از ارائه مراقبت های درمانی با حال خوب مرخص شدند