رئیس سازمان برنامه و بودجه گیلان،شراره کاوسی، اعتبارات،سردهنه کشاورزی، Archives - صفیر گیلان
تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات سردهنه های کشاورزی/افزایش سهم اعتباری شفت در سال جاری 27 فروردین 1402
رئیس سازمان برنامه و بودجه گیلان در شهرستان شفت خبر داد:

تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات سردهنه های کشاورزی/افزایش سهم اعتباری شفت در سال جاری

کاووسی با اشاره به تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات سردهنه ها و کشاورزی، بیان کرد: اعتبارات پروژه‌های آب کشاورزی و ساماندهی سردهنه ها کامل تخصیص داده می‌شود