رئیس سازمان بورس-بورس- وزیر اقتصاد-قالیباف Archives - صفیر گیلان
پشت پرده کناره گیری رئیس سازمان بورس/ برخورد تند روحانی با وزیر اقتصاد 01 بهمن 1399

پشت پرده کناره گیری رئیس سازمان بورس/ برخورد تند روحانی با وزیر اقتصاد

برخی ناظران احتمال می دهند ناکارآمدی بورس و متضررشدن سهامداران که  به اعتراضات گسترده آنها انجامیده ممکن است به استعفای وزیر اقتصاد نیز منجر شود.