رئیس سازمان دارالقرآن کریم،دارالقرآن،کرسی های تدبر و تفسیر قرآن،حجت الاسلام والمسلمین علی تقی زاده Archives - صفیر گیلان
تشکیل کرسی های تدبر و تفسیر قرآن الزامی است 21 اسفند 1401
رئیس سازمان دارالقرآن کریم:

تشکیل کرسی های تدبر و تفسیر قرآن الزامی است

رئیس سازمان دارالقرآن کریم با بیان اینکه تدبر و تفسیر قرآن نیاز مهم جامعه است، گفت: رویکرد قرآن محوری باید برای نسل ها، افکار و اندیشه های مختلف جامعه مورد توجه قرار گیرد.