رئیس سازمان زندان ها ،نمایندگان مجلس، اشتغال زندان‌ها،سند تحول قضائی Archives - صفیر گیلان
تقدیر از اهتمام نمایندگان مجلس در کمک به اشتغال زندان‌ها/اشتغال و حرفه‌آموزی در سند تحول قضائی به جد دنبال می شود 25 فروردین 1401
رئیس سازمان زندان ها در رشت:

تقدیر از اهتمام نمایندگان مجلس در کمک به اشتغال زندان‌ها/اشتغال و حرفه‌آموزی در سند تحول قضائی به جد دنبال می شود

صفیر گیلان؛رئیس سازمان زندان‌ها با تقدیر از نمایندگان مجلس بخاطر معافیت مالیاتی سرمایه‌گذاران بخش اشتغال در زندان‌ها، تأکید کرد: جای تقدیر دارد که تسهیلات خوبی را در بودجه سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته‌اند