رئیس سازمان صمت گیلان،لوازم التحریر، شناسه کالا، فرهاد دلق پوش Archives - صفیر گیلان
اخذ و نصب شناسه کالا برای لوازم التحریر الزامی شد 10 آذر 1400
رئیس سازمان صمت گیلان:

اخذ و نصب شناسه کالا برای لوازم التحریر الزامی شد

صفیر گیلان؛رئیس سازمان صمت گیلان گفت:برای جلوگیری از قاچاق کالا همه صنوف مرتبط به نوشت افزار و ملزومات اداری؛ مکلف به ثبت شناسنامه، اخذ و نصب شناسه کالا برای گروه کالایی لوازم التحریر، نوشت افزار و ملزومات اداری هستند.