رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان،راه استان گیلان، اعتبارات ،شراره کاوسی Archives - صفیر گیلان
جزئیات اعتبارات هزینه ای و مصرفی استان گیلان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ 23 دی 1400
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان تشریح کرد؛

جزئیات اعتبارات هزینه ای و مصرفی استان گیلان در لایحه بودجه ۱۴۰۱

صفیر گیلان؛رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان گفت:یکی از ویژگی های اصلی لایحه بودجه ۱۴۰۱، تغییر ریل اقتصاد کشور در بحث سیاست های مالی با تاکید بر رشد اقتصادی و ارتقاء بهره وری، عدالت محوری و ثبات اقتصادی و ارتقاء کیفیت بودجه ریزی است.

افزایش اعتبارات بخش راه استان، از ۴۸ میلیارد ریال به ۳۷۴ میلیارد ریال 24 آذر 1400
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان اظهار داشت؛

افزایش اعتبارات بخش راه استان، از ۴۸ میلیارد ریال به ۳۷۴ میلیارد ریال

صفیر گیلان؛رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان از ابلاغ اعتبار مرتبط با اجرای پروژه های محرومیت زدایی استان گیلان در دو بخش سلامت و راه خبر داد.