رئیس سازمان نظام پزشکی کشور، مرکز آموزشی درمانی رازی رشت،دانشگاه علوم پزشکی گیلان،دکتر محمد رئیس‌زاده، Archives - صفیر گیلان
بازدید رئیس سازمان نظام پزشکی کشور از مرکز آموزشی درمانی رازی رشت 24 مهر 1400
در گیلان؛

بازدید رئیس سازمان نظام پزشکی کشور از مرکز آموزشی درمانی رازی رشت

صفیر گیلان؛رئیس سازمان نظام پزشکی کشور ضمن بازدید از بخش های مرکز آموزشی درمانی رازی رشت، به یاد شهیدان سلامت گیلان در این مرکزنهال غرس کردند .