رئیس شبکه دامپزشکی ،دامپزشکی،شهرستان فومن ،واکسن دام Archives - صفیر گیلان
فرماندار بر نظارت و واکسیناسیون دام تاکید کرد 03 مرداد 1402
در جلسه تکریم و معارفه رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان فومن:

فرماندار بر نظارت و واکسیناسیون دام تاکید کرد

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان فومن تکریم و معارفه شد.