رئیس شورای اسلامی ،آستارخان ،شهردار رشت،تور گردشگری، شهروندان رشت و آستراخان، رئیس شورای اسلامی و شهردار رشت، Archives - صفیر گیلان
اعزام نخستین تور گردشگری از شهروندان رشت و آستراخان 27 آذر 1402
دیدار رئیس شورای اسلامي و شهردار رشت با همتایان خود در آستراخان

اعزام نخستین تور گردشگری از شهروندان رشت و آستراخان

با هدف گسترش دیپلماسی شهری ، اقتصادی و بهره مندی از ظرفیت های مشترک تاریخی/ اعزام نخستین تور گردشگری از شهروندان رشت و آستراخان