رئیس شورای اسلامی شهر،شهر رشت،رشادت های میرزا کوچک، گیل و دیلم Archives - صفیر گیلان
رشادت های میرزا کوچک همواره بر تاریخ پُر افتخار گیل و دیلم خواهد درخشید 11 آذر 1402
رئیس شورای اسلامي شهر رشت :

رشادت های میرزا کوچک همواره بر تاریخ پُر افتخار گیل و دیلم خواهد درخشید

رئیس شورای اسلامی شهر رشت : رشادت های میرزا کوچک همواره بر تاریخ پُر افتخار گیل و دیلم خواهد درخشید