رئیس شورای اسلامی شهر رشت،خانه ابریشمی رشت،واثق کارگر نیا Archives - صفیر گیلان
خانه ابریشمی به مدیریت شهری رشت واگذار شود 04 آذر 1402
رئیس شورای اسلامي شهر رشت،

خانه ابریشمی به مدیریت شهری رشت واگذار شود

رئیس شورای اسلامی شهر رشت با تاکید بر حفظ بناهای تاریخی در رشت گفت: خانه ابریشمی رشت با هدف تبدیل شدن به یک جاذبه تاریخی گردشگر پذیر به مجموعه مدیریت شهری رشت واگذار شود.