رئیس شورای اسلامی شهر رشت،دانشگاه رشت ،دکتر محمد حسین واثق کارگرنیا،دانشگاه گیلان Archives - صفیر گیلان
کارگرنیا؛بهره مندی از ظرفیت مجموعه های دانشگاهی رشت در حوزه مطالعات پروژه های عمرانی 12 اردیبهشت 1401
در دیدار رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر رشت با اعضای هیئت علمی دانشگاه گیلان ؛

کارگرنیا؛بهره مندی از ظرفیت مجموعه های دانشگاهی رشت در حوزه مطالعات پروژه های عمرانی

رئیس شورای اسلامی شهر رشت گفت: از ظرفیت علمی و تجارب مجموعه های دانشگاهی رشت در حوزه مطالعات و پژوهش مربوط به پروژه های عمرانی ، فرهنگی و… رشت باید بیشتر استفاده شود.