رئیس شورای اسلامی شهر رشت،طرح های اصلاح هندسی ،شهرداری رشت، توزیع برق گیلان،جمع آوری ،تیر برق،برق من،قهرمانان ،افتخارآفرین Archives - صفیر گیلان
بررسی اجرای طرح های اصلاح هندسی در رشت/ همکاری شهرداری رشت با توزیع برق گیلان در جمع آوری تیر برق های مزاحم/ تقدیر از قهرمانان افتخارآفرین 04 تیر 1403
کارگرنیا رئیس شورای اسلامي شهر رشت:

بررسی اجرای طرح های اصلاح هندسی در رشت/ همکاری شهرداری رشت با توزیع برق گیلان در جمع آوری تیر برق های مزاحم/ تقدیر از قهرمانان افتخارآفرین

صفیر گیلان/رئیس شورای اسلامی شهر رشت گفت: باید بابت اجرای طرح های هندسی در رشت، اطلاعات بیشتری در اختیار شورا قرار بگیرد و با توجه به مشکلات ترافیکی باید تمام تلاش در راستای رفع دغدغه شهروندان در این حوزه باشد.