رئیس شورای اسلامی شهر رشت، شب یلدا ،بسته های حمایتی،نیروهای شرکتی Archives - صفیر گیلان
بسته های حمایتی شب یلدا به نیروهای شرکتی تعلق بگیرد/ تقویت تعاملات تجاری، اقتصادی رشت و روسیه 29 آذر 1402
رئیس شورای شهر رشت :

بسته های حمایتی شب یلدا به نیروهای شرکتی تعلق بگیرد/ تقویت تعاملات تجاری، اقتصادی رشت و روسیه

رئیس شورای اسلامی شهر رشت با تبریک پیشاپیش شب یلدا گفت: شورای اسلامی شهر رشت به منظور رفاه پرسنل در شب یلدا مصوباتی داشته و این مصوبه و بسته های حمایتی باید شامل حال نیروهای شرکتی شود و انتظار داریم شهردار رشت با شرکت های طرف قرار داد در باره ارائه بسته های حمایتی در شب یلدا برای نیروهای شرکتی اقدام کند.