رئیس شورای اسلامی شهر رشت ،رای دیوان،شورا،شهردار رشت،سید امیر حسین علوی، واثق کارگرنیا Archives - صفیر گیلان
رای بازگشت به کار شهردار موقت رشت ابطال شد 09 آذر 1401
رئیس شورای اسلامي شهر رشت 

رای بازگشت به کار شهردار موقت رشت ابطال شد

رئیس شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به شکایت شورا پیرامون وضعیت شهردار موقت رشت در شعبه تجدید نظر دیوان عدالت اداری گفت: با رای شعبه ۲۶ تجدید نظر دیوان عدالت اداری ، رای بازگشت به کار شهردار موقت رشت ابطال شد.