رئیس شورای اسلامی شهر رشت ،سکوهای قهرمانی، ورزشکاران دارای معلولیت رشت ،استان گیلان Archives - صفیر گیلان
اختصاص یک مجموعه ورزشی به ورزشکاران دارای معلولیت 07 آذر 1402
ئیس شورای اسلامي شهر رشت خبر داد ،

اختصاص یک مجموعه ورزشی به ورزشکاران دارای معلولیت

رئیس شورای اسلامی شهر رشت گفت: سکوهای قهرمانی آسیا و جهان در بسیاری از رشته های ورزشی از جمله کاراته و… در اختیار ورزشکاران دارای معلولیت رشت و استان گیلان قرار دارد و این مهم برای ما مایه مباهات است