رئیس شورای اسلامی شهر رشت ،مدیریت شهری رشت ، غساله های شاغل، سازمان آرامستان، شهرداری رشت. Archives - صفیر گیلان
لزوم حمایت بیشتر مدیریت شهری رشت از غساله های سازمان آرامستان شهرداری 27 تیر 1402
رئیس شورای شهر رشت :

لزوم حمایت بیشتر مدیریت شهری رشت از غساله های سازمان آرامستان شهرداری

رئیس شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به اینکه خدمت در محیط کاری آرامستان و به عنوان غسال جزو مشاغل سخت محسوب می شود گفت: لازم است مجموعه مدیریت شهری رشت نسبت به غساله های شاغل در سازمان آرامستان شهرداری نگاه حمایتی ویژه داشته باشد.