رئیس شورای اسلامی شهر رشت ،موسسه انجمن نجوم ثاقب گیلان ،مدیریت شهری رشت ،نجوم Archives - صفیر گیلان
اعلام حمایت مدیریت شهری از گسترش فعالیت های حوزه نجوم / استفاده از ظرفیت رصد خانه رشت 12 آذر 1402
در بازدید رئیس شورای اسلامي شهر رشت از موسسه انجمن نجوم ثاقب گیلان مطرح شد:

اعلام حمایت مدیریت شهری از گسترش فعالیت های حوزه نجوم / استفاده از ظرفیت رصد خانه رشت

در بازدید رئیس شورای اسلامی شهر رشت از موسسه انجمن نجوم ثاقب گیلان به حمایت مدیریت شهری رشت از فعالیت در حوزه نجوم و به گسترش این علم در سطوح مختلف اشاره شد.