رئیس شورای اسلامی شهر رشت Archives - صفیر گیلان
اقتصاد شهر با عملکرد اتاق اصناف ارتباط دارد/ ساماندهی صنوف در رشت / حضور دستفروشان غیر بومی در رشت 26 مهر 1402
 در دیدار رئیس شورای شهر رشت با رئیس اتاق اصناف مرکز گیلان مطرح شد :

اقتصاد شهر با عملکرد اتاق اصناف ارتباط دارد/ ساماندهی صنوف در رشت / حضور دستفروشان غیر بومی در رشت

رئیس شورای اسلامی شهر رشت گفت: اقتصاد شهر و شهروندان با عملکرد این مجموعه ارتباط تنگاتنگی دارد و به واسطه تاثیرگذاری این بخش با اقتصاد مردم ، شورا نیز نگاه ویژه ای به آن دارد.