رئیس شورای شهر رشت،اعضای شورای شهر رشت، مراسم معارفه سرپرست شهرداری رشت، Archives - صفیر گیلان
شورا بر سر منافع مردم معامله گر نیست / تعیین تکلیف پروژه های نیمه تمام رشت / تنش ها مانع تحقق اهداف / وحدت رویه و تعامل نیاز شهرداری رشت / تلاش برای جلب اعتماد شهروندان / اجرای پروژه رینگ ۹۰ متری با بهره‌مندی از ظرفیت سرمایه گزاران 19 آذر 1401
با حضور رئیس و اعضای شورای شهر رشت در مراسم معارفه سرپرست شهرداری انجام شد:

شورا بر سر منافع مردم معامله گر نیست / تعیین تکلیف پروژه های نیمه تمام رشت / تنش ها مانع تحقق اهداف / وحدت رویه و تعامل نیاز شهرداری رشت / تلاش برای جلب اعتماد شهروندان / اجرای پروژه رینگ ۹۰ متری با بهره‌مندی از ظرفیت سرمایه گزاران

رئیس شورای شهر رشت در مراسم معارفه سرپرست شهرداری رشت با تاکید بر اینکه شورا بر سر منافع مردم با هیچ کسی تعارف ندارد و معامله گر نیست گفت: پروژه‌های نیمه تمام باید هر چه سریعتر تعیین تکلیف شوند و یقینا با تعامل و وحدت رویه کارها به نحو احسن پیش می روند.